Πιστοποιημένο Κέντρο Λήψης Σημάτων

ΕΝ 50518:2019 Category I

Το επόμενο βήμα στην ασφάλειά σας

0% *
Διαθεσιμότητα των υποδομών και ηλ. υπηρεσιών το χρόνο
0 sec *
Μέσος χρόνος απόκρισης των χειριστών σε συμβάν
0% *
των σημάτων συναγερμού ολοκληρώθηκαν εντός 30 sec

[*] Οι μετρήσεις είναι πραγματικές βάσει πιστοποίησης EN 50518:2019 Category I – Ιούνιος 2023

Υπηρεσίες

Κέντρο λήψης σημάτων

Πιστοποιημένο κατά EN50518:2019

Κέντρο λήψης σημάτων

Το μοναδικό πιστοποιημένο κέντρο στην Ελλάδα κατά EN 50518:2019 Category I από την KIWA B.V

Οπτική επιβεβαίωση

Άμεση ενεργοποίηση καμερών

Οπτική επιβεβαίωση

Άμεση ενεργοποίηση κάμερας από την ζώνη συναγερμού χωρίς την χρήση ξεχωριστού προγράμματος

Έλεγχος ωραρίου

Για καταστήματα και επιχειρήσεις

Έλεγχος ωραρίου

Ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις καθυστερημένης όπλισης / αφόπλισης βάσει προεπιλεγμένου ωραρίου

Τα νέα μας

  • H PARADOX NEXT συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία, με την ανανέωση της πιστοποίησής της κατά EN 50518:2019 Category I

  • Η PARADOX NEXT είναι πιστοποιημένη κατά EN 50518:2019 Category I

  • Το επόμενο βήμα στην ασφάλειά σας! PARADOX NEXT

Η ασφάλεια δεν είναι προϊόν

Η ασφάλεια είναι διαδικασία

Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας και ζητήστε προσφορά

για σύνδεση με το κέντρο λήψης σημάτων της PARADOX NEXT

Θέλετε σύστημα συναγερμού ;

Καλέστε μας και θα σας προτείνουμε τρεις διαφορετικούς

και πιστοποιημένους εγκαταστάτες στην περιοχή σας