Οι εγκαταστάσεις μας

Η PARADOX NEXT, κέντρο λήψης επεξεργασίας σημάτων συναγερμού και εικόνας, είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητο κτήριο 1.100 m2, το οποίο στη διάρκεια της ανακαίνισης – αναβάθμισής του, προβλέφθηκαν και υλοποιήθηκαν όλες οι αναγκαίες υποδομές ώστε να καλύπτουν τις υψηλές απαιτήσεις ενός σύγχρονου και πιστοποιημένου κέντρου.

Οι υποδομές στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών, εξασφαλίζουν με τον πλέον σύγχρονο τρόπο την ταχύτατη λήψη και επεξεργασία σημάτων – εικόνας, αλλά και την άμεση ανταπόκριση των χειριστών του κεντρικού σταθμού, στις απαιτήσεις του όλου συστήματος

Βασική φιλοσοφία είναι η αδιάληπτη λειτουργία σε επίπεδο τηλεπικοινωνιών.

Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί, έχουν εγκατασταθεί, διπλές οδεύσεις οπτικών ινών από διαφορετικούς δακτυλίους, με αυτόματη μετάπτωση των υπηρεσιών σε περίπτωση διακοπής της μίας εκ των δύο (high redundancy), αλλά και επιπλέον εφεδρική επικοινωνία με την εγκατάσταση μικροκυμματικού link διαφορετικού παρόχου.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται απολύτως η επικοινωνία στην περίπτωση που όχι μόνο καταστραφεί η μία εκ των δύο οπτικών ινών αλλά ακόμα και αν ο βασικός πάροχος, για οποιοδήποτε λόγο, πάψει να λειτουργεί.

Παράλληλα, έχουν εγκατασταθεί δύο διαφορετικής τεχνολογίας τηλεφωνικά κέντρα σε υψηλή διαθεσιμότητα προκειμένου τα τηλεφωνικά σήματα να μπορούν να φτάσουν στο σταθμό με αξιοπιστία.

Τα συστήματά μας, επιτρέπουν, οι εξερχόμενες κλήσεις από τους χειριστές να πραγματοποιούνται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο (ανταπόκριση σε συμβάν μικρότερη των 10 δευτερολέπτων)

Τεχνολογία

Ο δικτυακός εξοπλισμός του κέντρου λήψης σημάτων, έχει βασιστεί σε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και διαδικασίες και έχει κατασκευαστεί με τις αυστηρότερες προδιαγραφές λειτουργίας με βασικό στόχο την αξιόπιστη και συνεχή λειτουργία.

Αυτό εξασφαλίζεται εγκαθιστώντας παντού διπλά συστήματα. Διπλά Next Generation Firewalls σε high availability, πολλαπλούς δέκτες λήψης σημάτων σε διαφορετικές IP διευθύνσεις ως primary και backup οδεύσεις, διπλά τηλεφωνικά κέντρα, διπλούς servers σε virtual πλατφόρμα με υψηλή διαθεσιμότητα.

Όσο αναφορά την εφεδρική τροφοδοσία του κτιρίου και πολύ περισσότερο του κέντρου λήψης σημάτων, έχουν εγκατασταθεί, δύο UPS 35 KvA έκαστο που λειτουργούν παράλληλα ή ανεξάρτητα ανάλογα των αναγκών, με συστοιχία 64 μπαταριών ειδικού τύπου και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) 50 KvA και αυτονομία μεγαλύτερη των 36 ωρών.

Όλα τα ανωτέρω, είναι εγκατεστημένα σε θωρακισμένους χώρους βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας EN 50518:2019 Category I , στην οποία είναι και πιστοποιημένος ο κεντρικός σταθμός λήψης σημάτων.