Κέντρο Λήψης Σημάτων

Η PARADOX NEXT είναι ένα σύγχρονο και εξελιγμένο κέντρο λήψης σημάτων / εικόνας. Αποτελείται από μία ομάδα έμπειρων επαγγελματιών και αδειοδοτημένων χειριστών, εντεταλμένοι να επιτηρούν και να λαμβάνουν πλήρης ενημέρωση από εγκατεστημένα συστήματα ασφαλείας, για την ομαλή λειτουργία τους, πιθανά προβλήματα και απόπειρες παραβίασης αυτών.

Οι χειριστές μας, εκπαιδεύονται συνεχώς και τηρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας των περιστατικών προς διαχείριση, όπως αυτές έχουν οριστεί από τις διαδικασίες λειτουργίας.

Ανάλογα με το περιστατικό που καλούνται να χειριστούν, ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές – αστυνομία, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ – και στη συνέχεια ενημερώνουν τους ορισμένους από το σύστημα ιδιοκτήτες του συστήματος με την σειρά που έχει συμφωνηθεί.

Διαχειριζόμενα σήματα προς ενέργεια

  • Προσωπική απειλή

  • Διάρρηξη
  • Απώλεια επικοινωνίας
  • Ιατρική βοήθεια

  • Ληστεία
  • Τεχνικά προβλήματα
  • Φωτιά
  • Απώλεια ρεύματος
  • Χαμηλή μπαταρία

Η οπτική επιβεβαίωση συμβάντος συναγερμού αποτελεί πλέον, ένα σημαντικό εργαλείο στην λειτουργία ενός Κέντρου Λήψεως Σημάτων συναγερμού. Επιτυγχάνεται με την διασύνδεση του συστήματος συναγερμού με το εγκατεστημένο σύστημα Κλειστού Κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) του χώρου.

Στην περίπτωση λήψης σήματος συναγερμού από σύστημα συναγερμού στο οποίο έχει εγκατασταθεί και σύστημα κλειστού κυκλώματος, ο χειριστής της PARADOX NEXT, αυτομάτως και μέσω του κεντρικού προγράμματος διαχείρισης, λαμβάνει το Video stream από την κάμερα που επιβλέπει την περιοχή – ζώνη που έδωσε συναγερμό, επιβεβαιώνοντας το συμβάν. Αξιολογεί την σοβαρότητα ή μη του συμβάντος και ενημερώνει τους υπευθύνους του χώρου και τις αρχές.

Μέσα από το ίδιο σύστημα και με τον κατάλληλο εξοπλισμό, από την πλευρά της εγκατάστασης, είναι δυνατή και ή φωνητική αναγγελία από τους χειριστές στο προστατευόμενο χώρο.

Ένα επιβεβαιωμένο από οπτικό υλικό συμβάν, έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα και αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τις αρμόδιες αρχές και από τον υπεύθυνο του προστατευόμενου χώρου.

Το βιντεοληπτικό υλικό αποθηκεύεται στους σκληρούς δίσκους των servers της εταιρείας για περίοδο, βάσει προδιαγραφών, τριών μηνών. Το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο στις αρχές και στον ιδιοκτήτη του συστήματος, αν αυτό απαιτηθεί.

Οπτική επιβεβαίωση

Έλεγχος ωραρίου

Ο έλεγχος ωραρίου, ενός καταστήματος – επιχείρησης, συμβάλει σημαντικά στην ασφάλεια του επιβλεπόμενου από το σύστημα ασφαλείας χώρου.

Ο κάθε επιχειρηματίας, μπορεί να ενημερώνεται για αφόπλιση ή όπλιση του συστήματος ασφαλείας από τους χειριστές – υπαλλήλους του στη περίπτωση που το σύστημα οπλίσει ή αφοπλίσει σε μη επιτρεπόμενες ώρες.

Με αυτό το τρόπο η επιχείρηση – κατάστημα ποτέ δεν θα μείνει απροστάτευτη – ανεπίβλεπτη στις ώρες που είναι κλειστή (δεν λειτουργεί).

Ο επιχειρηματίας ή/ και ο υπεύθυνος του χώρου , θα ειδοποιηθούν άμεσα για οποιαδήποτε όπλιση / αφόπλιση εκτός ωραρίου, προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να προστατεύσουν το χώρο από λάθη ή κακόβουλες ενέργειες.

Υποχρέωση του ιδιοκτήτη – υπευθύνου του χώρου είναι να αποστείλει μέσω ηλ. Ταχυδρομείου στον κεντρικό σταθμό, το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης – καταστήματος με τις χρονικές ανοχές, όπως επίσης, να ενημερώνει έγκαιρα και για τυχόν διαφοροποιήσεις στο ωράριο.

Η PARADOX NEXT συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο της στατικής φύλαξης και μπορεί να παρέχει αδειοδοτημένο και ένστολο προσωπικό ασφάλειας στον χώρο σας.

Βάσει των αναγκών σας, η PARADOX NEXT θα προβεί στην καλύτερη προσφορά στατικής φύλαξης, που μπορεί να αφορά την προστασία οικίας, επιχείρησης, καταστήματος ή κάποια ιδιαίτερη περίπτωση όπως μία παρουσίαση, ένα εταιρικό συνέδριο και άλλα.

Το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο και έμπειρο και οι βασικές αρμοδιότητές του είναι ο έλεγχος των κτιριακών εγκαταστάσων, την παρατήρηση ανθρώπων και συμπεριφορών, ώστε να προβλέψουν ή και να αποτρέψουν τυχόν παραβατικές ενέργειες, ενημερώνοντας άμεσα τους υπεύθυνους του χώρου ή/και τις αρμόδιες αρχές.

Οι αρμοδιότητες του προσωπικού μπορούν να επεκταθούν και σε άλλους τομείς όπως στον έλεγχο ασφάλειας των εισερχομένων σε προστατευόμενο χώρο, πάντα όμως υπό τις προβλεπόμενες από την Ελληνική νομοθεσία, διατάξεις.

Οι ανάγκες αυτές, σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες της PARADOX NEXT δημιουργούν ένα πέπλο απόλυτης προστασίας και αποτροπής κακόβουλων πράξεων

Στατική φύλαξη

Άμεση επέμβαση - περιπολία

Σε συνδυασμό με την σύνδεση του συστήματος συναγερμού στο κέντρο λήψης σημάτων, η PARADOX NEXT, αναλαμβάνει την άμεση ειδοποίηση του οχήματος άμεσης επέμβασης – περιπολίας της συνεργαζόμενης εταιρείας για τοπικό έλεγχο του χώρου σας.

Η συνεργαζόμενη εταιρεία, διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων άμεσης επέμβασης – περιπολίας με τα αντίστοιχα διακριτικά (σήμανση – φάρους) και ενεργεί πάντα στα πλαίσια που ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία.

Το όχημα παρακολουθείται συνεχώς και διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα αυτοπροστασίας και επικοινωνίας με τον κεντρικό σταθμό της PARADOX NEXT , την συνεργαζόμενη εταιρεία και τις αρμόδιες αρχές (αστυνομία, πυροσβεστική κλπ)

Η δύναμη της PARADOX NEXT με τις συνεργαζόμενες εταιρείες είναι η άμεση κινητοποίηση του οχήματος μέσω ειδικού λογισμικού διαχείρισης συμβάντων και η άμεση αποστολή του κοντινότερου οχήματος μέσω γεωγραφικής θέσης (Geo location). Το όχημα διαθέτει ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό ο οποίος είναι συνεχώς συνδεδεμένος (online) με τον κεντρικό σταθμό της PARADOX NEXT και λαμβάνει το σήμα απ’ευθείας. Στη συνέχεια ο οδηγός, αναφέρει τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης μέσω της εφαρμογής και μπορεί να στείλει φωτογραφία του χώρου στον κεντρικό σταθμό.

Όλα τα παραπάνω καταγράφονται ως κινήσεις στο πρόγραμμα διαχείρισης σημάτων και σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί μπορούν να αποσταλούν στις αρμόδιες αρχές ή / και στον ιδιοκτήτη.